01.12.2016 PWT 48-2016 2016 SAIGON IN THE 1960s: Nguyễn-Xuân-Dũng’s Portraits

Hội Nhiếp ảnh Việt-Mỹ hoạt động được từ 1961 tới 1975, đào tạo được khoảng mười nghìn học viên, trong đó có một số khoảng 50 người thành đạt nhiều hoặc ít, về khía cạnh này hoặc nọ… trong ngành nhiếp ảnh…

 

pwt-48-2016

pwt-48-2016-saigon-in-the-1960s

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *